Agenda

30. September
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen, Aikido Zürich
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen
Aikido Zürich
30. September
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen, Aikido Zürich
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen
Aikido Zürich
28. October
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen (Kurt), Aikido Glarus, Mollis
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen
Aikido Glarus, Mollis
28. October
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen (Kurt), Aikido Glarus, Mollis
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen
Aikido Glarus, Mollis
25. November
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen, Aikido Zürich
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen
Aikido Zürich
25. November
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen, Aikido Zürich
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen
Aikido Zürich
16. December
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen, KYU-Prüfungen, Dojofest Zürich
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen, KYU Prüfungen, Dojofest
Aikido Zürich
16. December
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen, KYU-Prüfungen, Dojofest Zürich
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen, KYU Prüfungen, Dojofest
Aikido Zürich
6. January
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen (Kurt), Aikido Glarus, Mollis
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen
Aikido Glarus, Mollis
6. January
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen (Kurt), Aikido Glarus, Mollis
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen
Aikido Glarus, Mollis
13. January
Dan-Prüfungen, Aikido Zürich
Dan-Prüfungen
Aikido Zürich
13. January
Dan-Prüfungen, Aikido Zürich
Dan-Prüfungen
Aikido Zürich