Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Aikido Luzern, 11.- 14.11.2021

Donnerstag, 11. November 2021
Aikido Luzern
Seminar in Planung (11.-14.11.2021)
Aikido Luzern