Agenda

17. April
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Chur, 19:30-21:30 Uhr
Seminar
Aikido Chur
17. April
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Chur, 19:30-21:30 Uhr
Seminar
Aikido Chur
18. April
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Luzern, 19:00-21:00 Uhr
Seminar
Aikido Luzern
18. April
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Luzern, 19:00-21:00 Uhr
Seminar
Aikido Luzern
19. April
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Zürich, 19:00-21:00 Uhr
Seminar
Aikido Zürich
19. April
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Zürich, 19:00-21:00 Uhr
Seminar
Aikido Zürich
20. April
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Zürich, 10:30-16:30 Uhr
Seminar
Aikido Zürich
20. April
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Zürich, 10:30-16:30 Uhr
Seminar
Aikido Zürich
21. April
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Luzern, 10:30-16:00 Uhr
Seminar
Aikido Luzern
21. April
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Luzern, 10:30-16:00 Uhr
Seminar
Aikido Luzern
13. Mai
Nora Weller, 5. Dan, Zürich, 19:00 - 20:30 Uhr
Training
Aikido Zürich
13. Mai
Nora Weller, 5. Dan, Zürich, 19:00 - 20:30 Uhr
Training
Aikido Zürich
25. Mai
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen (Kurt / Hansjörg), Aikido Glarus, Mollis
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen
Aikido Glarus, Mollis
25. Mai
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen (Kurt / Hansjörg), Aikido Glarus, Mollis
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen
Aikido Glarus, Mollis
29. Juni
Kurt Bartholet, 7. Dan , Zürich
Seminar
Aikido Zürich
29. Juni
Kurt Bartholet, 7. Dan , Zürich
Seminar
Aikido Zürich
29. Juni
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen, (Kurt / Hansjörg) Aikido Zürich
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen
Aikido Zürich
29. Juni
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen, (Kurt / Hansjörg) Aikido Zürich
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen
Aikido Zürich
6. Juli
Sommer Stage & Dojo Fest - Aikido Zürich & Glarus
Sommer Stage & Dojo Fest Zürich (weitere Informationen folgen)
Aikido Zürich
6. Juli
Sommer Stage & Dojo Fest - Aikido Zürich & Glarus
Sommer Stage & Dojo Fest Zürich (weitere Informationen folgen)
Aikido Zürich
7. Juli
Sommer Stage & Outdoor Event - Aikido Glarus & Zürich
Sommer Stage & Outdoor Event Glarus (weitere Informationen folgen)
Aikido Glarus
7. Juli
Sommer Stage & Outdoor Event - Aikido Glarus & Zürich
Sommer Stage & Outdoor Event Glarus (weitere Informationen folgen)
Aikido Glarus
24. August
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen (Kurt / Hansjörg), Aikido Glarus, Mollis
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen
Aikido Glarus, Mollis
24. August
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen (Kurt / Hansjörg), Aikido Glarus, Mollis
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen
Aikido Glarus, Mollis
20. September
Christian Tissier Shihan, 8. Dan, Filzbach, Glarus, CH
Seminar
Filsbach, Glarus, CH
20. September
Christian Tissier Shihan, 8. Dan, Filzbach, Glarus, CH
Seminar
Filsbach, Glarus, CH
21. September
Christian Tissier Shihan, 8. Dan, Filzbach, Glarus, CH
Seminar
Filzbach, Glarus, CH
21. September
Christian Tissier Shihan, 8. Dan, Filzbach, Glarus, CH
Seminar
Filzbach, Glarus, CH
26. Oktober
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen (Kurt / Hansjörg), Aikido Glarus, Mollis - Copy
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen
Aikido Glarus, Mollis
26. Oktober
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen (Kurt / Hansjörg), Aikido Glarus, Mollis - Copy
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen
Aikido Glarus, Mollis
13. November
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Chur, 19:30-21:30 Uhr
Seminar
Aikido Chur
13. November
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Chur, 19:30-21:30 Uhr
Seminar
Aikido Chur
14. November
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Luzern, 19:00-21:00 Uhr
Seminar
Aikido Luzern
14. November
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Luzern, 19:00-21:00 Uhr
Seminar
Aikido Luzern
15. November
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Zürich, 19:00-21:00 Uhr
Seminar
Aikido Zürich
15. November
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Zürich, 19:00-21:00 Uhr
Seminar
Aikido Zürich
16. November
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Zürich, 10:30-16:30 Uhr
Seminar
Aikido Zürich
16. November
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Zürich, 10:30-16:30 Uhr
Seminar
Aikido Zürich
17. November
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Luzern, 10:30-16:00 Uhr
Seminar
Aikido Luzern
17. November
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Luzern, 10:30-16:00 Uhr
Seminar
Aikido Luzern
14. Dezember
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen, KYU-Prüfungen, Dojofest Zürich
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen, KYU Prüfungen, Dojofest
Aikido Zürich
14. Dezember
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen, KYU-Prüfungen, Dojofest Zürich
Vorbereitungstraining Dan-Prüfungen, KYU Prüfungen, Dojofest
Aikido Zürich
18. Januar
Dan-Prüfungen, Aikido Zürich
Dan-Prüfungen
Aikido Zürich
18. Januar
Dan-Prüfungen, Aikido Zürich
Dan-Prüfungen
Aikido Zürich